KadimSpor Kulübü

Futbol Hakkında

Futbol oyununun ortaya çıkış tarihi M.Ö.’sine kadar uzanır.  Modern Futbol ise 19. yy’da İngiltere’de ortaya çıkmıştır.

Bir derinin içine kürk veya tüy doldurularak yapılan topun, ayakla vurularak hareket ettirilmesine dayalı ilk top oyununun, MÖ. 300 ve 200 yıllarında Çin’de oynandığı bilinmektedir. Cuju adı verilen bu oyunun farklı bir versiyonu sonradan Japonya’da oynanmaya başlamış ve Cuju’nun aksine daha törensel bir havada geçen bu oyun Kemari adı ile anılmıştır.

Kayadan yapılmış bir topla oynanan takım oyununun bilinen ilk örnekleri, Kristof Kolomb öncesi Mesoamerican kültürlerine kadar giden 3.000 yıldan uzun bir tarihe sahiptir. Bazı ritüellerde top güneşi sembolize etmiştir.

Avustralya’da Aborjinler tarafından, yaprak ve bitki köklerinden yapılmış bir topla oynanan Marn Gook isimli oyunun kuralları tam olarak bilinmese de amacının topu, ayakla vurarak havada tutabilmek olduğu düşünülmektedir.

 Antik Yunan’da da içine kıl ve tüy doldurulmuş deriden yapılma toplarla oynana oyunlar olduğu bilinmektedir. Bu oyunlar prestijli görülmediği için Panhellenic oyunlara dahil edilmemiştir.  

Antik Roma’da da top oyunları arenalarda yapılan eğlencelere dahil edilmemiş yalnızca Harpastum adıyla askeri alanda yapılan tatbikatlarda yer almıştır. Buna rağmen İngiliz adasına futbolu getiren Roma kültürüdür.

 Havayla dolu topların en eski buluntuları 7. yy’dan kalmadır.

12. yy’da İngiltere’de, yollarda ve yeşil alanlarda oynanan modern futbolun ilk örnekleri günümüz futbol oyun tarzından çok daha sert ve şiddet yüklüdür. Uzun yıllar futbol ile ragbi arasında net bir ayrım yapılmamış ve topun ölçüsü, maçın süresi, oyuncu sayısı gibi bileşenlerle ilgi de netleşmiş kurallar konulmamıştır. Futbol, başta Rugby ve Eton olmak üzere okullarda belirgin biçimde yaygınlaşmış ve her okul için farklı kurallar geçerli olmuştur. Örneğin Eton’da yalnızca ayaklar oyuna dahilken, Rugby’de hem eller hem de ayaklar kullanılmıştır.  Bugün ragbi olarak bildiğimiz oyunun kökeni de buradan gelmektedir. Rugby’deki oyun “koşu oyunu”, Eton’daki oyun ise “top sürme oyunu” olarak bilinmektedir.

1863 yılında İngiltere’de ilk Futbol federasyonunun kurulmasıyla oyunun kuralları da yavaş yavaş belirlenmeye ve netleşmeye başlar. İlk toplantıda topun elle taşınmaması gerektiği karara bağlanırken, topun boyutu ve ağırlığı için de belli standartlar getirilir.

Futbol kulüpleri 15. yy’dan beri var olsalar da resmi kayıtlarının tutulmaması sebebiyle ilk futbol kulübünün nerede kurulduğunu bilmek olanaksızdır. Ancak profesyonel futbol kulüpleri arasında bilinen en eski kulüp 1862’de kurulan İngiliz kulübü Notts County’dir.

Fabrika, bar ve kilise gibi sosyal ortamlarda kalabalıkların toplanmasına yol açan sanayileşme, futbol takımlarının ortaya çıkmasında büyük rol oynamıştır. Başlangıçta futbola hakim olan devlet okulu takımlarının yerini yavaş yavaş işçilerden oluşan takımlar almaya başlar. Bazı kulüplerin takımlarına katılmaları için iyi oyunculara ödeme yapmaya başlamasıyla futbol profesyonel alana taşınmış olur. 1880’lerde oyuna olan ilginin artması, biletle girilebilen maç organizasyonlarının düzenlenmesine yol açar. Tüm bu gelişmelerin sonucunda 1885’te profesyonel futbol yasallaştırılır ve üç yıl sonra da Futbol Ligi kurulur.

Futbol uzun süre İngiliz kültürüyle anılsa da popülaritesi arttıkça diğer Avrupa ülkelerine, oradan da tüm dünyaya yayılması kaçınılmaz olmuştur. 1904 yılında  Fransa, Belçika, Danimarka, Hollanda, İspanya, İsveç ve İsviçre arasında imzalanan bir sözleşme ile Fédération Internationale de Football Association (FIFA) kurulur. Futbol oyununun mucidi sayılan İngiltere ise uzun süre bu birliğe katılmamıştır.