KadimSpor Kulübü

Kadimspor Kulübü Derneği Genel Kurul Toplantısına Çağrı ve Gündem

KADİMSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI VE GÜNDEM

 

Derneğimizin 2019,2020 ve 2021 yılları olağan genel kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 07/05/2022 Cumartesi günü Saat: 16:00’da Sakızağacı, Küçük Yalı Sk. 31/A, 34142 Bakırköy/ İstanbul adresinde yapılacaktır.

Bu toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde 2. Toplantı 14/05/2022 Cumartesi günü, aynı saatte ve aynı yerde yapılacaktır.

Üyelerimizin toplantıya bizzat veya yetkili temsilcileri vasıtasıyla katılmaları rica olunur.

                                                                                                                                                                                                           Saygılarımızla

Kadimspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu 

2019, 2020 ve 2021 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
 • Açılış,
 • Genel kurul başkanlık divanının seçimi, Divan’a genel kurul adına toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
 • Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
 • Yönetim kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi,
 • Denetim kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi,
 • Bilanço ve gelir-gider tablolarının okunması ve genel kurulun onayına sunulması,
 • Yönetim ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası,
 • Gelecek yıl tahmini bütçesi ile çalışma programının görüşülerek karara bağlanması, buna göre üyelerden toplanacak giriş ve yıllık aidatların belirlenmesi ve yönetim kuruluna bütçe fasılları arasında aktarma yetkisi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
 • Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
 • Haysiyet Divanı üyelerinin seçimi,
 • Dilekler ve kapanış.